Тема: Країни та Африки після Другої світової війни

1. Як називається політичне об’єднання країн, що визволилися з колоніальної залежності, створене з метою відмежування від конфліктів між СРСР та США в період «холодної війни»

а) Рух неприєднання; б)ООН; в) ЮНЕСКО; г) ОПЕК.

2. У якій країні існувало таке явище, як апартеїд?

а)Куба; б) Камбоджа; в)Чилі; г) ПАР.

3. У яких країнах Франція вела колоніальні війни?

а)Мадагаскар,Конго; б)Індокитай, Алжир; в) Марокко, Туніс; г)Єгипет, Чад.

4. Як називається політика, яку проводило керівництво Китаю з метою форсованої побудови комунізму?

а)«Великий похід)»; б) «Великий стрибок»; в)»Культурна революція»; г)»Чотири модернізації».

5. Яку дату називають «роком Африки»?

а)1950р; б) 1955 р; в)1960 р; г) 1965 р.

6. Які держави об’єднує ОПЕК ?

а) промислово розвинені країни Азії; б) держави – експортери нафти;

в) найбідніші країни Африки г) країни Азіатсько – Тихоокеанського регіону.

7. Вкажіть передумови японського економічного дива ( 4)

а) дисциплінованість та працелюбність японців;

б) сприятлива зовнішня кон’юктура;

в)тісна співпраця з США, впровадження НТР;

г) державне регулювання експорту;

д) ядерна зброя;

е) фінансова допомога СРСР;

є)відсутність витрат на оборону.

8. Співвіднесіть періоди розвитку Китаю та їх характеристики

1.»Великий стрибок» а)курс на прискорену побудову комунізму;

2.»Культурна революція» б)форсований розвиток промисловості;

3.»Чотири модернізації» в) курс на подолання наслідків комуністичних

експериментів

4.» Три червоні знамена» г) боротьба з опозицією, встановлення культу особи Мао

Цзедуна.

д)згуртування з іншими соціалістичними країнами для

боротьби з капіталізмом.

Кiлькiсть переглядiв: 638

Коментарi